skapande är
i grunden lek


Som koreograf tar jag gärna in människor i processen både tanke- och rörelsemässigt. Skapande är i grunden lek, idealläge är när ingen prestationsångest existerar, då tror jag den mest genuina kreativiteten kommer fram.

Min praktik går nog ut lite på att ta det jag har och det som finns runt omkring mig, och bygga vidare på det, ofta blir det någon slags mix mellan folkligt och kulturigt. Gillar att se möjligheter i begränsningar och att samverka med andra konstnärer.

Att jobba med konstnärlig dans utanför de större städerna kan vara en utmaning men jag finner det spännande och av yttersta vikt att vara verksam även på mindre orter.

Karakteristiskt för mina koreografier är att jag ofta använder mig av vardagliga ting/rekvisita som i sin enkelhet blir något genuint och mänskligt som är relaterbart för åskådarna. Humor och finurlighet är två andra återkommande komponenter när jag skapar.

UNDERVISNING
All min undervisning bygger på fysikalitet och rörelse, dans handlar för mig inte om att kopiera steg utan känna det man gör, dansa inifrån och ut. Något som kanske låter lätt men som kräver en enorm kroppsmedvetenhet och ett samarbete mellan muskler och själ. 


Är utbildad inom träningslära och har ett gediget intresse för kroppens anatomi och naturliga rörelsemönster vilket genomsyrar mitt arbete och träningsmetoder. En kunskap jag har stor nytta utav när jag vill locka fram var individs potential och personliga uttryckssätt.

tove.klang@live.se