träning

 

Utbildad i träningslära, anatomi och fysiologi på Högskolan i Gävle 16-17, och har ett gediget intresse för kroppens anatomi och naturliga rörelsemönster. Jag vill utmana individer att finna sin kropp och sitt sätt att träna på, kroppen är ett fantastiskt instrument och en del av oss själva som vi lätt åsidosätter och glömmer bort. 

En välmående och fungerande kropp bidrar till ett välmående och fungerande liv. Mitt mål är att guida människor till förståelse för träning och sin egna kropp. Alla är olika och genom att vara lyhörd kan jag finna vad du behöver för att hitta rätt i träningsdjungeln. Ingen mall passar alla, men genom att utgå ifrån de kunskaper jag har inom träning, dans och alternativa träningsmetoder kan vi tillsamman skräddarsy ett koncept som passar dig.

BOKNING & INFORMATION 
mejla tove.klang@live.se